Otel ProgramıKullanışlı Kolay Arayüz

       Webticari yazılım çözümlerinin müşteri memnuniyetinin temel olduğu, soyut ürünlerin üretildiği otelcilik sektöründe de belirgin etkileri ve faydaları bulunmaktadır. Webticari turizm sektörü çözümleri her çaptaki otel ve otel zincirinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıda geliştirilmiştir.

 

 

 

       Webticari turizm çözümleri ön ofis, malzeme planlama ve arka ofis arasındaki bilgi akışını kolaylaştırarak, iş süreçlerini hızlandırmakta ve hizmetin niteliğini arttırmaktadır. Webticari turizm sektörü çözümleri ile; tüm ön büro işlemleri portal üzerinden kontrol edilerek, arka ofis ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

 

Otel Yazılımı Kullanmanın Faydaları

 
Otel Programı       Her otelin değişen ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde karşılayacak kurulum esnekliğini sağlayarak, gereksinim duyulan bilgiye hızlı, doğru ve güncel olarak ulaşmayı sağlayan Webticari turizm çözümleri, iş gücü ve zaman kayıplarını azaltarak hizmet etkinliğini artırmaktadır. İletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki gelişimi ve buna bağlı olarak kitle turizmindeki ivmeyi artırmıştır. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizmden önemli ölçüde pay alan ülkelerden birisidir. Turizmdeki gelişmelere bağlı olarak ve sektörün kendisine özgü emek yoğun yapısından dolayı, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, konaklama, yeme-içme, rehberlik, animasyon vb. hizmetleri kapsayan birçok sektöre canlılık getiren ve sürekli gelişmekte olan bir hizmet sektörüdür.

DESTEK PANELİ

FOOTER MENÜ

Yukarı